O fondu

Investiční strategie

Výstup AI operačního systému

Servery, které používáme přijímají nepřetržitý tok informací z nejkvalitnějších zdrojů jako jsou Bloomberg nebo Reuters. Operační systém na základě aktuálních informací hledá trendy v datech z minulosti a ty pak předkládá analytikům. Systém následně vyhodnocuje úspěšnost svých predikcí v porovnání se skutečným pohybem, učí se z nich a hledá možnosti pro zlepšení.

Výstup týmu analytiků

Analytici provádějí samostatné technické analýzy, které zahrnují institucionální objednávky, cenové grafy, Fibonacciho úrovně nebo Elliottovy vlny. Kromě technické analýzy vypracováváme také fundamentální analýzy založené na makroekonomických datech, ekonomickém kalendáři nebo geopolitické situaci. Analytici zkombinují technickou a fundamentální analýzu s výstupy z operačního systému a vytváří z nich scénáře.

Naše Investiční strategie

Každý týden otevíráme a uzavíráme jednotky důkladně promyšlených scénářů a transparentně připisujeme zisky do Dashboardu tak, aby měli investoři vždy přehled o svých investicích.