O fondu

Investiční strategie

Výstup AI operačního systému

Servery, které používáme přijímají nepřetržitý tok informací z nejkvalitnějších zdrojů jako jsou Bloomberg nebo Reuters. Operační systém na základě aktuálních informací hledá trendy v datech z minulosti a ty pak předkládá analytikům. Systém následně vyhodnocuje úspěšnost svých predikcí v porovnání se skutečným pohybem, učí se z nich a hledá možnosti pro zlepšení.

Výstup týmu analytiků

Analytici provádějí samostatné technické analýzy, které zahrnují institucionální objednávky, cenové grafy, Fibonacciho úrovně nebo Elliottovy vlny. Kromě technické analýzy vypracováváme také fundamentální analýzy založené na makroekonomických datech, ekonomickém kalendáři nebo geopolitické situaci. Analytici zkombinují technickou a fundamentální analýzu s výstupy z operačního systému a vytváří z nich scénáře.

Naše Investiční strategie

Každý týden otevíráme a uzavíráme jednotky důkladně promyšlených scénářů a transparentně připisujeme zisky do Dashboardu tak, aby měli investoři vždy přehled o svých investicích.

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č.j. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a, že ho mohu kdykoli písemně odvolat.

Informační oznámení

Investice do alternativního fondu společnosti InPerium Capital s.r.o., prezentovaného na těchto internetových stránkách, je určena výhradně kvalifikovaným investorům, tj. osobám, které učiní prohlášení o tom, že si jsou vědomy rizik spojených s investováním do tohoto alternativního fondu, a které budou do tohoto alternativního fondu investovat částku alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalent v Kč. Společnost InPerium Capital s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 141 66 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 361426, není oprávněna poskytovat investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ani není oprávněna shromažďovat, jakož i pokusit se shromažďovat, peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí. Společnost InPerium Capital s.r.o. je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, který vede Česká národní banka, nicméně Česká národní banka nevykonává dohled nad společností InPerium Capital s.r.o. a dohledu České národní banky nepodléhá ani činnost této společnosti.