Kdo jsme

Představení společnosti

Jsme alternativní fond a poskytujeme kvalifikovaným investorům přístup na finanční trhy.

Díky sofistikované technologii, špičkovým analytikům s více než 10letou zkušeností a úzké specializaci na vybraná aktiva dosahujeme nadstandartního měsíčního zhodnocení pro naše klienty.

JIŘÍ ČAPEK

Majitel a výkonný ředitel společnosti

Jiří Čapek je v současné době majitelem společnosti InPerium Capital, investorem v oblasti nemovitostí, zelené energetiky a finančního sektoru.

Získal titul Master of Business Administration v Rochester Institute of Technology v USA. Svou profesní kariéru započal jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company. Poté působil 20 let ve vedoucích pozicích v bankovním sektoru, nejprve v Komerční bance Česká republika a později jako ředitel pobočkové sítě VÚB banky Slovensko.

Poté převzal řízení prodejní sítě a distribučních kanálů Raiffeisen Group a zastával pozici výkonného ředitele pro retail v Raiffeisen Bank Česká republika. Následně působil jako generální ředitel a předseda představenstva NN Group Česká republika a Slovensko.

Kontakt

ZBYNĚK VESELÝ

Obchodní ředitel

Zbyněk Veselý je obchodním ředitelem společnosti InPerium Capital a investorem v oblasti nemovitostí a financí.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Svou profesní kariéru odstartoval jako obchodní zástupce pro Moravu v rakouské společnosti Siems & Klein, poté pracoval jako pojišťovací poradce v NN Česká republika, kde získal první manažerské zkušenosti. Poté přešel do skupiny PPF, kde pracoval jako poradce představenstva České pojišťovny.

Následně pracoval 3 roky jako generální ředitel Komerční pojišťovny a v roce 2003 nastoupil do Allianz jako člen představenstva odpovědný za prodej (CSO). Později přešel do pojišťovny UNIQA, kde působil 10 let jako místopředseda představenstva a CSO.

Následně nastoupil do NN Česká republika, jako obchodní ředitel a člen představenstva, poté jako poradce představenstva AXA Česká republika a nakonec jako obchodní ředitel pojišťovny Slavia.

Mezi jeho hobby patří golf, jachting, auta a společenské aktivity.

Kontakt

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č.j. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a, že ho mohu kdykoli písemně odvolat.

Informační oznámení

Investice do alternativního fondu společnosti InPerium Capital s.r.o., prezentovaného na těchto internetových stránkách, je určena výhradně kvalifikovaným investorům, tj. osobám, které učiní prohlášení o tom, že si jsou vědomy rizik spojených s investováním do tohoto alternativního fondu, a které budou do tohoto alternativního fondu investovat částku alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalent v Kč. Společnost InPerium Capital s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 141 66 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 361426, není oprávněna poskytovat investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ani není oprávněna shromažďovat, jakož i pokusit se shromažďovat, peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí. Společnost InPerium Capital s.r.o. je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, který vede Česká národní banka, nicméně Česká národní banka nevykonává dohled nad společností InPerium Capital s.r.o. a dohledu České národní banky nepodléhá ani činnost této společnosti.