Jak to děláme

Technologie je na naší straně

Pracujeme s obrovským množstvím informací, které shromažďujeme v datacentru v Zürichu ve Švýcarsku. Používáme vysoce sofistikovaný systém s prvkem umělé inteligence, který spoluvytváří investiční scénáře. Máme k dispozici přehledný a moderní Dashboard, díky kterému má každý kvalifikovaný investor přehled o svém portfoliu.

Výjimečné analytické schopnosti lidí

40 členný tým analytiků prověřuje a schvaluje každý investiční scénář navržený IT systémem. Analytici jsou vybíráni nejen na základě jejich znalostí finančních trhů, ale také na základě úspěšnosti jejich obchodů. Analytické týmy jsou neustále školeny, aby držely krok s novými trendy.

Úzká specializace na vybraná aktiva

Naše investice zaměřujeme primárně na vybraná aktiva:

Měnový pár EUR/USD

Drahé kovy zlato a stříbro

Německý akciový index DAX

Specializace na tyto aktiva nám pomáhá jim do hloubky porozumět. Tato aktiva jsou vysoce likvidní, proto jsme schopni dostát i krátkodobým závazkům vůči našim investorům.

Nadstandardní zhodnocení kapitálu

Díky sofistikované technologii, špičkovým analytikům a úzké specializaci na vybraná aktiva dosahujeme pro klienta nadstandardního měsíčního zhodnocení.

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č.j. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a, že ho mohu kdykoli písemně odvolat.

Informační oznámení

Investice do alternativního fondu společnosti InPerium Capital s.r.o., prezentovaného na těchto internetových stránkách, je určena výhradně kvalifikovaným investorům, tj. osobám, které učiní prohlášení o tom, že si jsou vědomy rizik spojených s investováním do tohoto alternativního fondu, a které budou do tohoto alternativního fondu investovat částku alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalent v Kč. Společnost InPerium Capital s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 141 66 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 361426, není oprávněna poskytovat investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ani není oprávněna shromažďovat, jakož i pokusit se shromažďovat, peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí. Společnost InPerium Capital s.r.o. je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, který vede Česká národní banka, nicméně Česká národní banka nevykonává dohled nad společností InPerium Capital s.r.o. a dohledu České národní banky nepodléhá ani činnost této společnosti.