FAQ

InPerium Capital je ZISIF alternativní fond podle § 15 zákona a je registrován u ČNB. Investor svěřuje finanční prostředky alternativnímu fondu a ty jsou po celou dobu majetkem investora.

InPerium Capital, stejně jako většina alternativních fondů, využívá při obchodování na burze makléře. Při obchodování máme nastavenou maximálně 5% ztrátu na portfoliu, tzv. globální stop loss.

Společnost InPerium Capital má v současné době nulové vstupní, výstupní a opakované poplatky a s investorem se dělí pouze o zisk.

Každý investor má Dashboard, kde se mu každý týden připisuje zisk. Kromě toho společnost InPerium Capital každý týden vysílá živý webinář, kde sděluje výsledky svých strategií a predikce na další týden.

Investice do alternativního fondu společnosti InPerium Capital s.r.o., prezentovaného na těchto internetových stránkách, je určena výhradně kvalifikovaným investorům, tj. minimální počáteční vklad je 125 000 € a dodatečný vklad je bez omezení.

Investiční horizont je 1 rok s možností kvartálních výplat výnosů bez poplatku. Po roce je možné vybrat celou výši investice bez poplatku nebo pokračovat ve zhodnocování.