FAQ

InPerium Capital je ZISIF alternativní fond podle § 15 zákona a je registrován u ČNB. Investor svěřuje finanční prostředky alternativnímu fondu a ty jsou po celou dobu majetkem investora.

InPerium Capital, stejně jako většina alternativních fondů, využívá při obchodování na burze makléře. Při obchodování máme nastavenou maximálně 5% ztrátu na portfoliu, tzv. globální stop loss.

Společnost InPerium Capital má v současné době nulové vstupní, výstupní a opakované poplatky a s investorem se dělí pouze o zisk.

Každý investor má Dashboard, kde se mu každý týden připisuje zisk. Kromě toho společnost InPerium Capital každý týden vysílá živý webinář, kde sděluje výsledky svých strategií a predikce na další týden.

Investice do alternativního fondu společnosti InPerium Capital s.r.o., prezentovaného na těchto internetových stránkách, je určena výhradně kvalifikovaným investorům, tj. minimální počáteční vklad je 125 000 € a dodatečný vklad je bez omezení.

Investiční horizont je 1 rok s možností kvartálních výplat výnosů bez poplatku. Po roce je možné vybrat celou výši investice bez poplatku nebo pokračovat ve zhodnocování.

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č.j. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a, že ho mohu kdykoli písemně odvolat.

Informační oznámení

Investice do alternativního fondu společnosti InPerium Capital s.r.o., prezentovaného na těchto internetových stránkách, je určena výhradně kvalifikovaným investorům, tj. osobám, které učiní prohlášení o tom, že si jsou vědomy rizik spojených s investováním do tohoto alternativního fondu, a které budou do tohoto alternativního fondu investovat částku alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalent v Kč. Společnost InPerium Capital s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 141 66 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 361426, není oprávněna poskytovat investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ani není oprávněna shromažďovat, jakož i pokusit se shromažďovat, peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí. Společnost InPerium Capital s.r.o. je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, který vede Česká národní banka, nicméně Česká národní banka nevykonává dohled nad společností InPerium Capital s.r.o. a dohledu České národní banky nepodléhá ani činnost této společnosti.